Energidagen 2016

Helgeland Kraft arrangerte i mai Energidag på Meyergården Hotell med stor suksess!

Med oss for å snakke om marked og energisparing hadde vi Enova, Markedskraft og Mo Industripark.

 Roar Hugnes fra Enova: Hvordan bli bedre på energieffektivisering og hvilke støtteordninger finnes? Se presentasjonen her eller les mer i vår hurtigguide.

Markedskraft: Kraftprisene er på historsik lave nivå, men vil dette vedvare? Norges fremste analysebyrå, Markedskraft, presenterte sine betraktninger om utviklingen i kraftprisene på kort og lang sikt. Se presentasjonen her.

Jan Gabor fra Mo Inustripark: "Grønt Skifte" var årets trendord i 2015. Hvilken påvirking kan omlegging ha å si for din bedrift? 

Arrangørene av Energidagen var fornøyde med både innhold og oppslutning. Fra venstre Stian Vikdal, Lilliann Sørensen, Arild Markussen og Lars-Andreas Østvik.