Helgeland Kraft Strøm utfører kundeundersøkelse

I samarbeid med Kantar vil Helgeland Kraft Strøm fra den 30. januar starte utsendelse av en kundeundersøkelse til et tilfeldig utvalg av våre kunder. Forespørselen vil bli sendt pr. e-post.

Hvis du er en av de utvalgte er dine tilbakemeldinger viktige for oss i vårt arbeid med å betjene deg som kunde på en best mulig måte. Derfor er det av stor betydning for oss at du setter av noen minutter til å svare på spørsmålene.

Premier

Som en takk til de som besvarer undesøkelsen vil Kantar trekke ut 5 kunder som vinner et gavekort på strøm til en verdi av 1500,- kr.

Slik vil kundeundersøkelse foregå:

  • Helgeland Kraft Strøm vil sende ut e-post til tilfeldige nettkunder, men det er Kantar som står for datainnhentingen, og Kantar vil analysere og utarbeide en rapport til Helgeland Kraft Strøm basert på de svarene som kommer inn.
  • Det vil ikke være mulig for Helgeland Kraft Strøm å se hva den enkelte har svart.
  • Har du spørsmål kan du kontakte Martin Sommer Leiknes på e-post eller telefon 92 21 98 65, eller Eva Fosby Livgard på e-post.

Til slutt er det viktig for oss å si at Kantar er ledende på datainnhenting i Norge, og gjennomfører undersøkelser for både offentlige og private organisasjoner og bedrifter. Kantar forholder seg til enhver tid til gjeldende lover og regler, samt bransjens etiske retningslinjer.

Vi håper du vil være med på undersøkelsen, og at du har anledning til å svare så raskt som mulig.

På forhånd takk for hjelpen! 😊