Markedsrapport fra strømmarkedet

Mens vi venter på vinteren!

Oppdatert: 05.11.2020

Så langt i år er Spotprisene på strøm på historisk lavt nivå. Gjennom sommeren så vi priser ned mot 1 øre/kWh, men vi forventet at prisene ville øke inn mot vinteren. Spotprisen har begynt å stige, men ikke så mye som er vanlig for denne tiden.  I oktober var gjennomsnittlig spotpris 10,4 øre/kWh, mens sist uke var prisen 10,5 øre/kWh.

Spotprisen er veldig sensitiv på vær og vind, siden vannmagasinene i Norge er over 95% fulle. Hvis det kommer nedbør, må vannkraftprodusenteten kjøre sine vannturbiner, slik at det ikke renner over. Vi får da raskt press på spotprisen.

Vi forventer relativt lave spotpriser i nærmeste framtid. Under ser man utviklingen i Spotprisen i 2020

Her er en oversikt over snittprisen på spot på Nordpool den siste tiden:

 

Fastpriser:

Prisene fram i tid er også vært påvirket av mye vann i systemet. I tillegg har vi fått en pandemi og økonomiske uroligheter på bakgrunn av dette. Dette har medført at råvarepriser på olje, kull, gass og CO2 har falt. Fastprisene hadde en stigende utvikling gjennom september, men snudde denne uken og år 2021 har falt med nesten 4 øre/kWh.

Vi tror markedet vil være litt ruglete framover pga mye usikkerhet rundt utviklingen av været, Covid-19, Brexit, og valg i USA. 

 Under er fastprisene gjeldende i dag med oppstart  01.11.20:

Ta kontakt med oss for oppdatere priser og et godt krafttilbud.

Vår anbefaling:

Det vil fortsatt være usikkerhet i veien videre for strømprisene. Men vi ser at fastprisene har falt den siste uken og er historisk sett på veldig lave og interessante nivå. Det kan nok en gang være et gunstig tidspunkt å sikre forbruket for vinteren og framover.

Helgeland Kraft Strøm

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937