Markedsrapport Desember 21

Kraftmarkedet har i 2021 vært svært turbulent. Kraftprisene i Norden og Europa har nådd nivåer vi ikke har sett før i spotmarkedet. Hva nå?

Oppdatert: 16.12.2021

Bakgrunnen for de høye prisene er i hovedsak rekordnivåer på energiråvarene på gass, kull og CO2. Når vi fikk en kuldeperiode i Europa og Norden med lite vind, så ser vi konsekvensene av for lite energi i overgangen til det grønne skifte med mye vind- og sol energi.  Samtidig er hydrologisk balanse ca minus 15 TWh i Norden, slik at vi blir da påvirket av områdene rundt oss i større grad.

De variasjonene vi har i dagens spotmarked fra dag til dag er på et helt andre nivåer enn vi vanligvis ser. Det gjør hverdagen til våre krafthandlere noe mer spennende og ikke minst utfordrende.

Store områdeforskjeller:

Det har vært stor differanse på strømprisene i de forskjellige prisområdene i Norge. Mens Sør-Norge har opplevd høye priser over tid, har Nord-Norge og Trøndelag hatt mer normale strømpriser for årstiden.

Trøndelag og Nord-Norge hadde veldig lave spotpriser fram til siste uke i november hvor prisene steg fra 13 øre/kWh til over 1 kr/kWh på en uke. Sør-Norge har ligget på priser over 1,5 kr/kWh de siste ukene og enkelte dager over 2 kr/kWh

Vi ser at strømprisene i midt- og Nord-Norge faller mye tilbake når mildværet nå slår inn over området og er i dag tilbake på 20 øre/kWh.

Begrenset overføringskapasitet innad i Norden gjør at det store overskuddet av kraft i nord, ikke flyter fritt sørover. Dermed blir kraften stengt inne i nord – og gir lave strømpriser der. Samtidig er utvekslingen mot Europa god i sør, og prisene der blir dermed sterkere påvirket av energiprisene fra Europa.

Fig.1 Spotprisutviklingen siste halvår

Fig. 2 Spotpriser siste perioder i snitt

Priser fram i tid:

Terminprisene (Fastprisene) har også steget i takt med høye råvare- og spotpriser. År 2022 har steget med 30 øre/kWh på en måned og er med å trekke opp prisene for årene framover. Markedet har priset inn relativt høye priser gjennom vinteren, og vi er nok avhengig av en mild og våt vinter for at kraftprisene skal komme ned på normale nivå. Vi ser at både de europeiske og de nordiske terminprisene følger kurven til gassprisen. Akkurat nå ser det ut til at tilbudet av gass ikke er tilstrekkelig, noe som resulterer i dagens høye priser.

Fig. 3 Utviklingen i prisen på år- 22 

Det er vanskelig å spå den videre utvikling pga av stor uro i kraftmarkedet. Spotprisen vil være veldig avhenging av den videre værutviklingen. Får vi mildt og vått i vinter vil spotprisen holde seg på normale nivå, men slik markedet er for tiden vil vi nok se store svingninger i spotprisen. Fastprisene er også steget mye og historisk sett på på et nivå som er over gjennomsnittet for de siste 10 årene, og vi har dermed en nøytral anbefalning.

Vi skjønner at de høye kraftprisene har stor innvirkning på bedrifter, og det ser ikke ut til at det vil komme noen støtteordninger med det første. Vi vil være behjelpelig med se på gode løsninger for deres bedrift, for å komme dere igjennom denne perioden.

Ta kontakt hvis dere har noen spørsmål om deres strømavtale. Siden vi har stor pågang på telefon, så send gjerne en e-post til bedrift@helgelandkraft.no så svarer vi så raskt vi kan

  

Ønsker din bedrift en gjennonmgang på din strømavtale, så ta kontakt med våre bedriftsrådgivere.

Helgeland Kraft Strøm

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937