Markedsrapport September 21

Ny høst og vinter nærmer seg med stormskritt – hvordan møter kraftmarkedet dette?

ppdatert: 27.09.2021

Etter en fin og tørr sommer er fyllingsgraden av vannmagasinene totalt sett i Norden, på rundt 20TWh under normal, eller illustrert som 20 * Drammen by sitt årlige forbruk. I tillegg har råvareprisene på kull, CO2 og gass prisene steget til nye rekorder som påvirker både spotprisen og prisen på kraft fram i tid.

De variasjonene vi har i dagens spotmarked fra dag til dag er på et helt andre nivåer enn vi vanligvis ser. Det gjør hverdagen til våre krafthandlere noe mer spennende og ikke minst utfordrende.

 

Sammen med høye råvarepriser er det utfordringer med overføringskapasitet som fører til store forskjeller i de ulike prisområdene i Norge, som illustrert under med dagens spotpris.

Vi har fortsatt et kraftoverskudd i Nord, hvor også den største del av vindkraft er utbygget. Vi forventer at de store områdeforskjellene vil vedvare enda en god stund. Nord-Norge skiller seg også ut på hydrologisk balanse som er positiv i regionen.

 

 

Strømprisene framover:

De høye råvareprisene gir utslag på kraftprisen fram i tid.

Prisen for å handle år22 har steget med 20 øre/kWh siden mai og som nevnt tidligere er hovedårsaken de stigende råvareprisene på spesielt gass og CO2