Markedsrapport fra strømmarkedet

Vinteren på hell og store forskjeller på områdepriser i Nord og Sør

Oppdatert: 11.05.2021

Sommeren 2020 skrev seg inn i rekordbøker i strømmarkedet og de fleste av oss har nok aldri betalt så billig strøm noen gang. Hvordan blir sommeren 2021? Blir dette en trend fremover? 

Det er mye som tilsier at nei, dette blir ikke den nye standarden. Det var ekstraordinære hendelser som førte til dette, selv om ekstraordinært av og til kan bli ordinært. For denne sommeren er det en del andre forutsetninger enn fjoråret; vi har mindre snø i Norden, sjøkabler til kontinentet er påskrudde, samt stigende råvarepriser på CO2, kull, gass og olje. Samtidig blir det bygget mer vindkraft, både i Norge og Sverige, samt i Europa og da spesielt mye aktivitet på dette feltet i Tyskland, som kan bidra til lavere priser.

Spotpris:

Spotprisen steget etter nyttår og vi fikk relativt høye priser i januar og februar. Prisene falt litt tilbake i mars og april og da spesielt i Nord-Norge (NO4). Det har vært store områdeforskjeller på prisområdene og Norge har vært delt på Midten. Nord- Norge har vært "prisvinneren" med nærmest halve strømprisen i forhold til Sør-Norge. Bakgrunnen for dette har vært begrensinger i nettet, som har gjort at kraften har blir "innesperret" i Nord og ført til lave Spotpriser.

Våren og varmen lar venter seg, og vi ser at snøsmeltingen ikke har kommet i gang. Det gjør at spotprisen har holdt seg på et relativt høyt nivå, men vi forventer nedgang i spotprisene når snøsmeltingen kommer i gang.

Strømprisene framover:

Råvareprisene som påvirker strømprisen framover, har hatt en stigende trend og spesielt stor oppgang i CO2 priser. CO2 har i løpet av 2021 doblet seg og er i dag på rekordnivå på hele 47 EUR/tonn.  CO2 priser pekes på som den største årsaken til at vi ikke ser  lavere priser i Norden nå.

Norge skiller seg ut med lave priser i forhold til kontinentet. Normalt sett er Norden priset ca 10 EUR/MWh under Tyskland, mens i dag er differansen nesten på 30 EUR/MWh. At Norden ligger godt under resten av kontinentet, historisk sett, er antydninger på at vi kan stabilisere oss på noe høyere prisnivå i årene fremover, noe våre analyser også tilsier.


Det finnes både bra og mindre bra tidspunkt å inngå fastprisavtaler på. Om Fastprisen har vært bedre enn spotprisen vet man ikke før etter endt periode. Vår anbefaling er å ligge på flytende pris til over sommeren, og vurdere fastpris/kombipris mot høsten. 

Ønsker din bedrift en gjennonmgang på din strømavtale, så ta kontakt med våre bedriftsrådgivere.

Helgeland Kraft Strøm

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937