Markedsrapport fra strømmarkedet

Sommer, snøsmelting og lave strømpriser.

Oppdatert: 01.07.2020

«Etter regnet kommer solen», sier ordtaket, og det har vært gjeldende så langt i år. En heftig vinter med ekstreme mengder med regn og snø, så kom solen og snøsmeltingen startet. Dette har ført til historiske lave strømpriser i april, mai og juni. Spotprisen i mai var 9,8 øre/kWh i snitt mens Juni slår alle tidligere rekorder.  Snittprisen i Sør-Norge (NO1) var 1,5 øre/ kWh, men i Nord-Norge var den på 3,3 øre/kWh (NO4)

Vi har hatt flere dager i juni med spotpris på under 2 øre/kWh. Sør-Norge kom i gang med snøsmeltingen tidligere enn i Nord og der har vi sett priser på 1 øre/kWh. Vi forventer at Spotprisen vil holde seg lav gjennom sommeren og ut på høsten.

Bakgrunnen for de ekstremt lave strømprisen er veldig mye vann i systemet og at overføringskapasiteten ut av landet i Sør-Norge har vært begrenset slik at kraften har blitt «innesperret». Når vi i tillegg fikk korona-virus og nedstigning av Norden som reduserte forbruket, så har vi fått historiske lave strømpriser

 

Terminpriser

Optimismen kommer tilbake og påvirker strømprisene framover!

I terminmarkedet, der markedsaktørene i Norden handler strøm for levering frem i tid, har det vært litt mer optimisme for strømprisene i årene framover. Corona-pandemien og de harde, forebyggende tiltakene fikk store deler av verdensøkonomien ned i knestående. Det førte til nedgang i de fleste markedene og rammet råvarer som kull, gass, CO2 og olje, som igjen førte til lave strømpriser i terminmarkedet.

De siste ukene har vi sett økonomiske rapporter som viser at nedturen samlet sett ikke har vært så stor som først fryktet – samtidig som stadig flere samfunnsområder har blitt gjenåpnet.

Dette har skapt ny optimisme, og land og industriaktører har gjenopptatt aktivitet som øker etterspørselen etter energi.. Dette slår selvsagt også inn i kraftmarkedet og vi ser nå at prisen for strøm for de neste årene handles på noe høyere nivåer enn det vi så i inngangen av juni.

Våre analyser viser at strømprisen skal holde seg historisk lav i flere måneder fremover.

Vi ser at mange bedrifter har fått  utfordringer på bakgrunn av nedstigning av næringslivet i både inn og ut land. Vi vil hjelpe til med det vi kan og kontakt oss gjerne hvis dere har spørsmål om strømavtaler og fakturaer. 

Ta kontakt

Ønsker du tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937