Kontakt oss - Bedrift

Ønsker du Helgeland Kraft som strømleverandør til din bedrift, eller rådgivning på eksisterende avtale, ta kontakt med en av våre rådgivere. 

Vår Leder for bedriftssalg , Lars-Andreas Østvik, går over i et ny stilling fra 1.november.

Jeg vil takke alle våre bedriftskunder for mange gode samtaler, henvendelser og møter. Det har vært en fornøyelse å jobbe mot et offensivt næringsliv og fått et godt innblikk i deres hverdag. Mange har tatt inn over seg det grønne skifte og det har spesielt vært givende å jobbe med kunder som har brukt vår fornybare energi som et konkurransefortrinn. Jeg vil takke for samarbeide og vil ønske alle våre bedriftskunder lykke til framover i den visshet om at de er i gode hender i Helgeland Kraft framover
Lars-Andreas Østvik


Vår bedriftsrådgiver, Sondre Kastnes, vil være kontaktperson framover og en ny bedriftsrådgiver, som våre kunder vil stifte bekjentskap til framover, vil snart være ansatt.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937