Leirfjord Kultiveringsanlegg

Helgeland Kraft er engasjert i å bygge opp laksestammer i vassdrag 

Utsettingen av yngel og smolt er et ledd i arbeidet med å få reetablert friske laksestammer i elver og vassdrag, etter rotenonbehandlig som følge av Gyrodactilus Salaris-utbrudd.

Helgeland Kraft er engasjert i dette arbeidet sammen med Statkraft AS og Miljødirektoratet. Utsetting av fisk inngår i enkelte konsesjoner som et kompenserende tiltak i forhold til konsekvensene av vassdragsreguleringer. 

Før utsettingen blir rogn tatt ut fra genbanken på Bjerka og transportert til Leirfjord kultiveringsanlegg. Her blir rogna klekket. Fisk på yngelstadiet settes ut sammen med smolt som ble klekket året før.

Det er fjerde året på rad at Helgeland Kraft i samarbeid med Statkraft og Miljødirektoratet setter smolt i Vefsna-, Fusta-, Drevjo-, Halsan/Hestdalvassdraget og smolt og yngel i Leirfjordvassdragene. Planen er at tiltaket etter noe tid skal gi grunnlag for naturlig rekruttering og en naturlig fiskestamme i vassdragene.

Helgeland Kraft har også satt ut yngel og smolt i egne vassdrag etter vilkår i konsesjon for kraftverksutbygging.