Vår vannkraft

Helgeland Krafts klare strategi har vært å satse på vannkraft. Vannkraft ivaretar miljøet på kort og lang sikt.

Helgeland Kraft utnytter naturressursene og bygger for fremtiden. All vannkraften vi produserer er fornybar.

Vi produserer, drifter og utvikler bærekraftig energi fra 18 kraftverk på Helgeland. Anleggene gir strøm til ca. 63 400 husstander.

For tiden bygger vi to nye anlegg i Rødøy/Lurøy. De to i Rødøy/Lurøy bygges i samarbeid med Salten Kraftsamband AS.

Enkel forklaring av strøm

Håvard Paulsen er kanskje aller mest kjent som programleder for Barne-TV i NRK, men det er nok også hans tidligere jobb som Regnmakersjef i ENOVAs barnesatsning som gjorde at han var svært aktuell til å spill inn en informasjonsfilm om vannkraft på Helgeland.

Filmen foregår i nåtid og gir et ryddig bilde av hvordan dagens strømproduksjon foregår, samtidig som den trekker paraleller til kraftutbyggingens historie.

Filmen er produsert av Se Nor i samarbeid med animasjonsfirmaet Kindergarten Media AS. 

Vannkrafthistoren på Helgeland

Kraftproduksjon har hatt stor betydning for utviklingen av Helgeland som region.

 

LAD OPP - En ladeopplevelse å se frem til

LAD OPP er splitter nye ladestasjoner for elbil, plassert blant noen av Norges vakreste attraksjoner, perler og utsiktspunkter.

Deleide selskap

Ledelse

Organisasjonskart

Personvernerklæring Helgeland Kraft Vannkraft

Elhub