Vår vannkraft

Helgeland Krafts klare strategi har vært å satse på vannkraft. Vannkraft ivaretar miljøet på kort og lang sikt.

Helgeland Kraft utnytter naturressursene og bygger for fremtiden. All vannkraften vi produserer er 100% fornybar.

Vi eier, utvikler og driver totalt 18 kraftverk som strekker seg over hele Helgeland-regionen. Den samlede produksjonskapasiteten er 1,3 TWh, i tillegg har vi ansvaret for driften av fem kraftverk gjennom operatøravtaler. 

Vi er forpliktet til å utnytte vannkraftens potensial på en bærekraftig måte og sikre pålitelig og ren energiforsyning til samfunnet. Våre erfarne og dyktige team av ingeniører, teknikere og operatører arbeider kontinuerlig for å opprettholde optimal drift og ytelse på våre kraftverk. Vi benytter oss av moderne teknologi og beste praksis for å sikre effektivitet og pålitelighet i alle aspekter av vår virksomhet.

Opprinnelsesgarantier

Vi er stolte av vårt samarbeid med Becour, en pålitelig og anerkjent aktør innenfor opprinnelsesgarantier. Gjennom deres tjeneste, Marbly, tilbyr Becour en enkel og pålitelig måte for forbrukere og bedrifter å kjøpe opprinnelsesgarantier og støtte fornybar energi.

Marbly er en plattform som er designet for å gjøre det enkelt og brukervennlig for alle å kjøpe opprinnelsesgarantier og slik gjøre det mulig å engasjere seg i bærekraftig energi og ta del i en grønnere fremtid. 

 

Enkel forklaring av strøm

Håvard Paulsen er kanskje aller mest kjent som programleder for Barne-TV i NRK, men det er nok også hans tidligere jobb som Regnmakersjef i ENOVAs barnesatsning som gjorde at han var svært aktuell til å spill inn en informasjonsfilm om vannkraft på Helgeland.

Filmen foregår i nåtid og gir et ryddig bilde av hvordan dagens strømproduksjon foregår, samtidig som den trekker paraleller til kraftutbyggingens historie.

Filmen er produsert av Se Nor i samarbeid med animasjonsfirmaet Kindergarten Media AS. 

Vannkrafthistoren på Helgeland

Kraftproduksjon har hatt stor betydning for utviklingen av Helgeland som region.

 

Deleide selskap

Ledelse

Organisasjonskart

Personvernerklæring Helgeland Kraft Vannkraft

Elhub