Vannkraftutbygging

Helgeland Kraft bygger åtte nye anlegg, to i Rødøy/Lurøy, fem i Tosbotn og ett i Leirfjord.

Smibelg og Storåvatn kraftverker

Helgeland Kraft bygger to kraftverk i Rødøy/Lurøy i samarbeid med Salten Kraftsamband AS.

Salten Kraftsamband har hovedansvaret for utbyggingen av de to kraftverkene. Helgeland Kraft skal drifte kraftverkene når de står ferdig.

I rute med storstilt vannkraftutbygging

Vi jobber parallelt på begge kraftverkene. Nå holder vi på å sprenge ut tuneller, kraftstasjonshallene er ferdig utsprengt i både Smibelg- og Storåvatn kraftverk. For øyeblikket pågår det sjaktborring fra to plasser hvor vi borrer hull fra toppen av fjellet og ned til tunellene, sier Stig Grønli, daglig leder i Smisto Kraft AS. For å lese mer om saken se vårt nyhetsbrev.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet se Smibelg/ Storåvatn kraftverker

Tosenanleggene

Helgeland Kraft bygger fem nye kraftverk i Tosbotn. Kraftverkene skal stå ferdig høsten 2018.

For mer informasjon se Vakker vannkraft Tosenanleggene

Vassenden kraftverk

Vassenden kraftverk er planlagt utbygd i Storvatnvassdraget i Leirfjord kommune. Kraftverket blir liggende i fjell og skal produsere 37 GWh ren energi pr. år. Utbyggingen starter umiddelbart og anlegget er planlagt ferdig i løpet av første kvartal 2019.

Det er den lokale entreprenøren Bleikvassli Gruber som skal bygge anlegget.