Vannkraftutbygging

Helgeland Kraft bygger tre nye anlegg, to i Rødøy/Lurøy og ett i Leirfjord.

Smibelg og Storåvatn kraftverker

Helgeland Kraft og Salten Kraftsamband bygger to kraftverk i Rødøy/Lurøy gjennom det felleseide selskapet Smisto Kraft AS.

Salten Kraftsamband har hovedansvaret for utbyggingen av de to kraftverkene. Helgeland Kraft skal drifte kraftverkene når de står ferdig.

Fakta

  • Tilfører 210 GWh fornybar energi, tilsvarende energiforbruket til 10 500 husstander
  • Kraftanlegget bygges av Hæhre Entreprenør AS
  • Smisto Kraft eies av Helgeland Kraft AS og Salten Kraftsamband AS med 50% eierandel hver
  • Estimert total byggekostnad er 1,3 MRD NOK

Ønsker du mer informasjon om prosjektet se Smibelg/ Storåvatn kraftverker

Vassenden kraftverk

Vassenden kraftverk er planlagt utbygd i Storvatnvassdraget i Leirfjord kommune. Kraftverket blir liggende i fjell og skal produsere 37 GWh ren energi pr. år. Utbyggingen starter umiddelbart og anlegget er planlagt ferdig i løpet av første kvartal 2019.

Det er den lokale entreprenøren Bleikvassli Gruber som skal bygge anlegget.