Våre tjenester er under oppgradering

Min Side, målertelefonen og appen er dessverre ikke tilgjengelig i morgen onsdag 20. juni.  

Vi beklager dersom dette fører til ulemper for deg. 

Hvordan søker jeg om sponsing?

For å søke om sponsing må du benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
Dette finner du på vår hjemmeside i perioden 1-30. november. Vi bruker et felles søknadsskjema for å sikre at vi har all informasjon vi trenger for å kunne behandle søknaden. Søknadsfristen er 1. desember. 
Etter at alle søknadene er kommet inn, jobber en arbeidsgruppe med fordelingen av midlene. Det gjøres en utskiftning av mottakere fra år til år, og vi prøver å oppnå stor bredde i mottakerne.