Våre tjenester er under oppgradering

Min Side, målertelefonen og appen er dessverre ikke tilgjengelig i morgen onsdag 20. juni.  

Vi beklager dersom dette fører til ulemper for deg. 

Om Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Vi selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet.

Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland som i perioden 2000-2014 kunne hente ut et utbytte på 1,6 milliarder kroner. 

Vårt mål har vært å bedre forsyningssikkerhet og å gi økt verdiskapning på Helgeland. I de senere år har vi brukt flere hundre millioner kroner på nettopp dette arbeidet.

Helgeland Kraft Nett har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som vil fortsette langt ut i 2020. Nettselskapet forvalter linjer på 7800 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 gang. 45 000 kunder får tilført strøm fra Helgeland Kraft Nett. Totalt distribueres det 6 TWh kraft på eget nett

Helgeland Kraft Vannkraft har ansvar for utvikling og drift av kraftproduksjonen i 12 kraftverk på Helgeland. For tiden bygges seks nye vannkraftverk. Ett i Rødøy/Lurøy i samarbeid med SKS og fem i Tosbotn i Brønnøy kommune. Alle de nye byggene i Tosbotn får ei særdeles vakker utforming og tilpasses naturen. Helgeland Kraft er opptatt av å bygge anlegg som utnytter tilgjengelige vannressurser samtidig som de skal ivareta naturens verdier. Et av disse er, Norges vakreste vannkraftanlegg i Øvre Forsland, som ble åpnet i august 2015, Anlegget har fått internasjonal anerkjennelse for sin unike arkitektur og beliggenhet.

Helgeland Kraft Strøm er Helgelands største strømselskap og har over 90 % av husholdningskundene som finnes på Helgeland. I tillegg har selskapet 35 % omsetning utenfor Helgeland

Våre 296 medarbeidere jobber for vår visjon: Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper, og har høy fokus på forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Våre verdier er tilgjengelig, pålitelig, engasjert og kompetent.

I 2015 hadde selskapet ei omsetning på på 1 153 783 mill. kr og resultat før skatt på 178 166 mill. kr.

Enkel forklaring av strøm

Håvard Paulsen er kanskje aller mest kjent som programleder for Barne-TV i NRK, men det er nok også hans tidligere jobb som Regnmakersjef i ENOVAs barnesatsning som gjorde at han var svært aktuell til å spill inn en informasjonsfilm om vannkraft på Helgeland.

Filmen foregår i nåtid og gir et ryddig bilde av hvordan dagens strømproduksjon foregår, samtidig som den trekker paraleller til kraftutbyggingens historie.

Filmen er produsert av Se Nor i samarbeid med animasjonsfirmaet Kindergarten Media AS. 

Historie

Besøk Øvre Forsland kraftanlegg

Deleide selskap

Bedriftsforsamling

Styret

Våre eiere

Organisasjonsstruktur

Ledelsen i Helgeland Kraft AS

Fakturaadresser

Ren Kraft

Personvernerklæring Helgeland Kraft