Fakturaadresser

​Fra 1. september 2016 ble regnskapsføringen splittet i ulike enheter, og det er viktig at fakturaene blir stilet til riktig enhet.

Mor

Helgeland Kraft AS
Holding / Mor
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Fakturamottak epost: faktura.holding@helgelandkraft.no


Vannkraft

Helgeland Kraft AS
Vannkraft
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Fakturamottak epost: faktura.vannkraft@helgelandkraft.no


Nett

Helgeland Kraft AS
Nett
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Fakturamottak epost: faktura@hk-nett.no


Strøm

Helgeland Kraft AS
Strøm
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Fakturamottak epost: faktura.strom@helgelandkraft.no


Åbjøra

Åbjøra, Kolsvik Kraftverk
c/o Helgeland Kraft AS
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Fakturamottak epost: faktura.abjora@helgelandkraft.no


Sameiet Langvatn – Gullsmedvik

Sameiet Langvatn – Gullsmedvik
c/o Helgeland Kraft AS
Postboks 702
8654 MOSJØEN

Fakturamottak epost: faktura.sameiet@helgelandkraft.no