Organisasjonsstruktur

Slik er vi organisert i Helgeland Kraft

 

Organisasjonskart Helgeland Kraft