Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Spørsmål og svar - sponsorhenvendelse

sponsor

 • Hvem får samarbeids/ sponsormidler fra Helgeland Kraft?

  Frivillige organisasjoner som står i Brønnøysundsregisteret kan søke om sponsormidler. Organisasjonen må være lokalisert i en av våre eierkommuner.

 • Hvem kan jeg snakke med om samarbeidsmidler/sponsing?

  Sponsorkontakt på Helgeland, utenom Rana er Ann-Helen Baadstrand, ahb@helgelandkraft.no telefon: 751 00 220.

  Sponsorkontakt i Rana er Lars Andreas Østvik. Lars.ostvik@helgelandkraft.no telefon 751 00 423

 • Hvordan fordeles sponsormidlene?

  Helgeland Kraft fordeler 2,5 millioner kroner i samarbeidsmidler.
  Midlene fordeles etter at alle søknader er kommet inn, og det gjøres en fordeling basert på eierandel i konsernet. 

  Alstahaug 10,1 %
  Brønnøy 9,6 %
  Dønna 4,4 %
  Grane 2,5 %
  Hattfjelldal 2,5 %
  Hemnes 7,0 % 
  Herøy 3,8 %
  Leirfjord 3,2 % 
  Nesna 4,6 %
  Rana 26,8 %
  Sømna 3,2 %
  Vefsn 18,3 %
  Vega 2,8 %
  Vevelstad 1,2 %

 • Hvordan søker jeg om sponsing?

  For å søke om sponsing må du benytte vårt elektroniske søknadsskjema.
  Dette finner du på vår hjemmeside i perioden 1-30. november. Vi bruker et felles søknadsskjema for å sikre at vi har all informasjon vi trenger for å kunne behandle søknaden. Søknadsfristen er 1. desember. 
  Etter at alle søknadene er kommet inn, jobber en arbeidsgruppe med fordelingen av midlene. Det gjøres en utskiftning av mottakere fra år til år, og vi prøver å oppnå stor bredde i mottakerne.

 • Når kan jeg søke om sponsing?

  Skal du søke om sponsing må dette gjøres på vårt elektroniske søknadsskjema i løpet av november. Søknadsfrist for å søke om midler påfølgende år er 1. desember.