Konsernstyret

Helgeland Kraft -  styremedlemmer

  
Tom Eilertsen Leder
Mosjøen (f.1959)
Styremedlem siden 2008.
Utdanning: Ledelse/HR
Stilling: Daglig leder Bilfinger
Helgeland siden 2014.

Vara: Britt Aune Olsen 

 
Inger Robertsen Nestleder
Vevelstad (f.1964)
Styremedlem siden 2011.
Utdanning: Fagbrev som kokk,
Bachelor i Akvakultur, Påbygging
eksport markedsføring.
Stilling: Gårdbruker siden 2015.

Vara: Stig Arve Høyvik

 

 
Mari Brox Mikalsen
Løkta (f.1967)
Styremedlem siden 2015.
Utdanning: Førskolelærer
Stilling: Gårdbruker siden 2000.

Vara: Anne Elise Wold 

 

 
Andre Møller
Vega (f.1968).
Styremedlem siden 2003.
Utdanning: Teknisk Fagskole.
Stilling: Ordfører i Vega
kommune siden 2007.

Vara: Weche Stuvland

 

 
Gunnar Moe
Mo i Rana (f.1959).
Styremedlem siden 2012.
Utdanning: Lærerutdanning fra HiN
Stilling: Utviklingsdirektør i LNS 
og konstituert adm.dir i Rana Gruber.

Vara: Kirsti A. Østbergh

 
 
Ann Karin Edvardsen
Sandnessjøen (f.1965)
Styremedlem siden 2010.
Utdanning: Handel & Kontor.
Lederutdanning.
Stilling: Salgssjef Butikk
Felleskjøpet Agri SA siden 2007.

Vara: Ivan Haugland

 

 
Rune Trettbakk
Korgen (f. 1967)
Styremedlem siden 2015 og vara fra 2011-2015
Utdanning: Fagbrev plate/sveis og industrimekaniker.
Stilling: Daglig leder i RTK Maskin AS og gårdbruker 
siden 2005. 20 års yrkeserfaring innen plate/sveis
og industrimekaniker.

Vara: Bjørn Terje Nilssen

 
 
Grete Skar
Mosjøen (f.1961)
Ansattevalgt styremedlem siden 2011.
Utdanning: Økonomiutdanning fra HiNT
og Folkeuniversitetet.
Stilling: Regnskapskonsulent.
i Helgeland Kraft siden 2013.

Vara: Tore Bjørnå-Hårvik

 
 
Alf Tore Albrigtsen
Sandnessjøen (f.1967).
Ansattevalgt styremedlem siden 2013.
Utdanning: Teknisk Fagskole.
Stilling: Montør i Helgeland Kraft siden 1986.

Vara: Filip Aakervik

 
 
Stian Josefsen
Mosjøen (f.1972)
Ansattevalgt styremedlem siden 2017.
Utdanning: Ingeniørutdanning Elkraft samt økonomi og ledelse, Narvik.
Stilling: Leder for Kraftverksgruppa siden 2010.

Vara: John Arne Nilsen