Våre tjenester er under oppgradering

Min Side, målertelefonen og appen er dessverre ikke tilgjengelig i morgen onsdag 20. juni.  

Vi beklager dersom dette fører til ulemper for deg. 

Hvem får samarbeids/ sponsormidler fra Helgeland Kraft?

Frivillige organisasjoner som står i Brønnøysundsregisteret kan søke om sponsormidler. Organisasjonen må være lokalisert i en av våre eierkommuner.