Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Hvem bestemmer vannstanden i vann som brukes til produksjon av strøm?

Helgeland Kraft følger et reglement som nasjonale myndigheter har bestemt når vi får konsesjon til et kraftverk. 

I reglementet kalt manøvreringsreglementet, står blant annet tillatt laveste vannstander (LRV) og minstevannføringskrav. Vannstanden vil i løpet av året variere mellom laveste vannstand og fullt magasin. Alle konsesjoner og manøvreringsreglement er tilgjengelige på NVE sine sider.