Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Ny teknologi testes i Snefjellåga

Helgeland Kraft har i samarbeid med Sintef Energi testet ut Nordens første automatiske spenningsregulator. Den står plassert bak en snødunge i Snefjellåga, men overvåkes nøye.


– Her kommer høyspenten inn, og der går lavspenten ut, forklarer sivilingeniør i Helgeland
Kraft, Eivind Parelius, mens han stolt viser frem den nye automatiske spenningsregulatoren som er den første av sitt slag som er levert i Norden.

Transformatoren er produsert av Norsk Transformator på Steinkjer og hadde en investeringskostnad på 250.000 kroner. I samarbeid med Sintef Energi følger de nøye med på hvordan nyinvesteringen kan regulere spenningen i nettet.

Høy produksjon på Snefjellå kraftverk i kombinasjon med lavt forbruk kan føre til for høye spenninger. Dette har man prøvd å begrense med å forsterke nettkabelen, men resultatet ble ikke godt nok.

– Spenningen varierte mer enn hva vi hadde tenkt. Dette er uheldig og kan for eksempel føre til økt forbruk av lyspærer i perioder der spenningen er høy.5. Desember 2016 kom derfor den nye automatiske regulatoren på plass og regulerer nå spenningen et par ganger i døgnet.

– Alternativet var å forsterke nettet enda mer, men det koster nesten 700.000 kroner per kilometer. Derfor, i grisgrendte strøk hvor vi har få kunder, kan man sette opp slike i stedet. Selv om investeringskostnaden for denne første transformatoren er høy, forventer vi at prisene går ned etter hvert som disse kommer i vanlig produksjon.

På kraftverk i Røvassdalen har Helgeland Kraft prøvd lignende teknologi med høyspentbooster og lavspentboostere.

– Vi har deltatt på flere forskningsprosjekt, og vår erfaring så langt er at de automatiske spenningsregulatorene gjør jobben sin, sier Parelius.

Automatiske målere overvåker spenningen kontinuerlig, og nyinvesteringen i Snøfjellåga har allerede dokumentert over 80 reguleringer.

Norsk Transformator på Steinkjer har bygget transformatoren. Inne i denne er det montert en trinnkopler som skal kunne regulere spenningen i hele transformatorens levetid. Selve trinnkopleren og styreenheten er utviklet av tyske Reinhausen Maskinfabrikk. Styreenheten sørger for å trinne transformatoren slik at spenningen ut til kundene holder seg innenfor ønskede verdier. Spenningen skal ligge innenfor 230 V ± 10 prosent.

– Vi dokumenterer grundig siden det er et forskningsprosjekt. Det er i tillegg ganske spennende å få være med i et prosjekt der vi får prøve det siste bransjen har å tilby av teknologi.