Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

12 timer uten strøm

Vinterstormene har ført til en del brudd i strømnettet på Helgeland. Visste du at du kan kreve økonomisk kompensasjon dersom strømmen blir borte i mer enn tolv timer grunnet feil i strømnettet?– Vi har fått mange henvendelser fra strømkunder på bakgrunn av strømbrudd i forbindelse med det dårlige været. Dette gjelder spesielt på fritidsboliger, forteller Mona Nicolaisen ved Kundesenteret.

Helgeland Kraft har for øyeblikket ikke noen mulighet til automatisk å registrere at du har mistet strømmen.
Norske myndigheter har bestemt at innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha fått installert automatisk strømmåler. Helgeland Kraft Nett begynner utrullingen av de nye målerne i 2017. Når den automatiske måleren er på plass i strømskapet ditt vil de automatisk registrere dersom du mister strømmen.

– Frem til de nye målerne er på plass må strømkundene gjerne innhente informasjon fra nabolaget. Dersom det ikke lar seg gjøre må kundene bruke skjønn når de leverer krav om kompensasjon, sier Nicolaisen.

Må levere innen fristen

Dersom strømmen har vært borte i over 12 timer på grunn av feil i strømnettet kan man nemlig kreve økonomisk kompensasjon.

- 600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer.

- 1.400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer.

- 2.700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.
- For avbrudd over 72 timer gis et tillegg på 1.300 kroner for hver påbegynte 24 timer.

Det årlige kravet kan ikke oversige forventet nettleie for inneværende år for fritidsboliger.

Varigheten for et svært langt strømbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om strømbruddet, eller vi visste eller burde ha visst om strømbruddet.
Strømbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet.

– Husk bare å levere kravet innen tre måneder etter at strømmen kom tilbake, forteller Nicolaisen.

Elektronisk søknadsskjema

Har du krav på kompensasjon kan du fylle ut et elektronisk søknadsskjema som ligger tilgjengelig på Helgeland Krafts nettsider.