Øvre Forsland kraftverk - regulering og minstevannføring

Regulering

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulerer Øvre Forsland kraftverk mellom laveste vannstand (LRV) 243,83 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 244,76 m.o.h.

Minstevannføring

Øvre Forsland kraftverk har krav til minstevannslipp.

I perioden 1. juli til 31. oktober slippes det 1000 l/s til Simafossen, resten av året slippes det 200 l/s.

Minstevannføring pålegges konsesjonæren gjennom vilkår i konsesjon. Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsettes av offentlige myndigheter ut fra forholdene i det akutelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider.

Kilde: NVE