Tosenanleggene

Helgeland Kraft har bygd fem småkraftverk i Tosbotn.

Anleggene representere moderne vannkraft og vil påvirke naturen i så liten grad som mulig. Et av anleggene er trukket inn i fjellet. De øvrige kraftverkene består av materialer som er vedlikeholdsfrie, miljøvennlige og av god kvalitet. Utformingen speiler de flotte omgivelsene som er i de områdene de er etablert.

Bygningene har allerede fått både lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sin spektakulære utforming. 

Status på Tosenanleggene pr. mai 2018

Se den nye statusfilmen fra Tosenanleggene under.

For mer infomasjon, bilder og video om Tosenprosjektet besøk prosjektsiden Vakker vannkraft, og Facebook