Spørsmål og svar - Alle Spørsmål og Svar

Kundeforhold

 • Hvordan endrer jeg opplysningene om meg?

  Dersom du ønsker å endre dine personopplysninger kan du selv gjøre dette ved å logge inn på min side.

  Husk å melde inn endringen til ditt nettselskap. Hvis ikke dette gjøres risikerer vi at nettselskapet sin informasjon overstyrer vår, og endringen går tilbake til den informasjonen nettselskapet har. 

 • Hva gjør jeg når jeg skal flytte?

  For at vi skal kunne gi deg en billig strømavtale i din nye bolig må vi få beskjed om flyttingen. Dersom vi ikke får beskjed, vil nettselskapet sette deg over på dyr ventestrøm frem til du kontakter oss.

  Den dagen du flytter ut må du kontakte nettselskapet ditt for å oppgi din nye adresse og for å melde inn målerstand på din gamle adresse. Dersom du har automatisk strømmåler trenger du ikke levere målerstand. Når du har gjort dette vil nettselskapet videresende informasjonen til oss. Du må bestille nettleie hos nettleverandøren i området du skal flytte til så raskt som mulig. 

  Du kan enten gi beskjed til nettselskapet at du ønsker oss som leverandør, da vil nettselskapet sende oss informasjonen vi trenger. Eller du kontakter oss direkte. Informasjonen vi trenger er fødselsdato, målerstand, anleggsadresse, overtakelsesdato og målernummer, så ordner vi resten.

Avtaler og priser

 • Hva er fastpris?

  Fastpris betyr at du betaler samme pris for strømmen uansett hvordan markedsutviklingen er, omtrent som fastrente. Med fastpris vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen du bruker i hele avtaleperioden.

  Summen på faktura varierer i avtaleperioden kun ut fra hvor mye strøm du har brukt.

 • Kan jeg ta med meg fastprisavtalen når jeg flytter?

  En fastprisavtale er bindende i avtaleperioden. Hos Helgeland Kraft kan du ta med deg fastprisavtalen dersom du flytter. Ta kontakt med oss så ordner vi dette for deg.

  Dersom avtalen brytes i bindingstiden vil du bli belastet med et kanselleringsgebyr. Gebyret varierer ut fra lengden du har igjen på avtalen og hvor mye strøm du bruker.

 • Har jeg bindingstid på avtalen min?

  De fleste avtalene våre er uten bindingstid. Du kan selv sjekke om avtalen har bindingstid ved å logge inn på min side, eller ved å kontakte oss. 

  Fastprisavtaler er bindende i perioden du har fastpris. Du vil bli varslet før avtalen utgår slik at du har mulighet til å inngå ny fastprisavtale dersom du ønsker det. Dersom du ikke velger ny fastprisavtale går du automatisk over på vårt produkt Variabel Kraft. 

  Dersom du bryter en avtale med bindingstid må du betale et kanselleringsgebyr. Gebyret kan variere ut fra hvilken avtale du har og hvor lang tid du har igjen av bindingstiden.

 • Hva er elsertifikat?

  Elsertifikat er en statlig avgift som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi. Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige og ble vedtatt av stortinget i 2012. Prisen på elsertifikater kan variere ut fra innkjøpsprisen.

  Alle våre produkter er inkludert elsertifikat med midre noe annet er spesifisert.

 • Hva er forskjellen mellom spot og variabel avtale?

  Spotpris, også kalt innkjøpspris, er den prisen Helgeland Kraft kjøper inn strømmen for på strømbørsen. Spotprisen endrer seg fra time til time og man får derfor med seg alle svingningene i markedet. For de kundene som enda ikke er timesmålte, bruker vi Nord Pool sin månedlige spotpris for det området kunden bor i som grunnlag for fakturering. Dette følger retningslinjer satt av Konkurransetilsynet.

  Variabel pris settes i forkant og prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom strømleverandørene. Avtalen er litt mer forutsigbar ettersom kunden vet prisen i forkant.

Faktura

 • Får jeg nettleie og strøm på samme faktura?

  Kunder som har Helgeland Kraft som nettleverandør får nettleie og strøm på samme faktura. 

  Kunder som har en annen nettleverandør får nettleie på en faktura og strøm på en annen faktura. 

 • Kan jeg utsette betalingen?

  Dersom du skal utsette betalingen en måned kan dette gjøres via min side så fremt ingenging står utestående hos oss og beløpet på faktura ikke er for høyt. Ta kontakt med kundesenteret dersom du ønsker betalingsutsettelse på over en måned. 

  Vær oppmerksom på at det tilkommer forsinkelsesrenter på utsatte fakturaer etter gjeldende satser.

 • Hvor leverer jeg måleravlesning

  Dersom du har Helgeland Kraft som din nettleverandør kan du levere måleravlesning på flere måter. Enten ved å ringe måleravlesningen på telefon 800 33 288 eller ved å sende sende SMS til 2440 "HKAVL målernummer målerstand". Du kan også levere målerstand via min side.

  Kunder som har et annet nettselskap enn Helgeland Kraft leverer avlesning til nettselskapet sitt. 

 • Hva gjør jeg hvis strømforbruket mitt er feil?

  Strømforbruket ditt får vi vanligvis av ditt nettselskap innen den 10. i hver måned. Dersom vi ikke mottar avlesning eller stipulering fra nettselskapet innen den 20. i hver måned stipulerer vi forbruket selv. Dersom stipuleringen er for høy eller lav vil dette bli regulert neste gang vi mottar gyldig avlesning. Husk derfor å lese av måleren ofte.

  Kunder med automatiske målere blir ikke stipulert.

 • Hvor ofte får jeg faktura?

  Helgeland Kraft sender ut faktura en gang hver måned.

  Strømforbruket får vi vanligvis av ditt nettselskap innen den 10. i hver måned. Dersom vi ikke mottar avlesning eller stipulering fra nettselskapet innen den 20. i hver måned stipulerer vi forbruket selv. Du kan derfor få faktura til forskjellig tidspunkt hver måned. Dersom stipuleringen er for høy eller lav vil dette bli regulert neste gang vi mottar gyldig avlesning.

  Kunder med automatiske målere blir ikke stipulert.

Spørsmål bedrift

 • Hvordan faktureres vi for strømmen?

  For bedrifter som er utenfor Helgeland Kraft sitt nettområde kommer strøm og nettleie på to ulike fakturaer. Bedrifter i Helgeland Kraft sitt nettområde får strøm og nettleie på en faktura. 

  Vi tilbyr både Avtalegiro og eFaktura på våre avtaler, og enkelte avtaler forutsetter oppretting av eFaktura for å slippe faktureringskostnader. Dette opprettes i bedriften sin nettbank. Det kan også gjøres via min side. 

  Helgeland Kraft fakturerer alle sine kunder månedlig, med 16 dagers betalingsfrist på faktura. 

  Dersom du skal utsette betalingen en måned kan dette gjøres via min side så fremt ingenging står utestående hos oss og beløpet på faktura ikke er for høyt. Ta kontakt med kundesenteret dersom du ønsker betalingsutsettelse på over en måned. 

 • Hvordan endrer jeg kontaktopplysningene til bedriften?

  Dersom du ønsker å endre bedriftens kontaktopplysninger kan du selv gjøre dette ved å logge inn på min side.

  Husk å melde inn endringen til bedriftens nettselskap. Hvis ikke dette gjøres risikerer vi at nettselskapet sin informasjon overstyrer vår, og endringen går tilbake til den informasjonen nettselskapet har. 

  Dersom bedriften bytter organisasjonsnummer må vi kontaktes direkte.

Enova

 • Får vi dekt hele kostnaden i prosjektet?

  Nei, Enova dekker opp til 50 % av merkostnadene til prosjektet. Prosentandelen avhenger av hvilket program det søkes fra. 

 • Passer dette for min bedrift?

  Dersom du er usikker på om dette er noe for din bedrift, kan du ta direkte kontakt med Enova sine rådgivere helt kostnadsfritt på tlf 08049