Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Webspot

Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nordpool Spot.

Dette koster Webspot

 • Nord-Norge: Spotpris + 1,90 øre/kWh og kr.0,-/mnd
 • Sør-Norge: Spotpris + 2,38 øre/kWh og kr.0,-/mnd
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nord Pool Spot.
  I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.
  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved forventet årlig forbuk på større enn 50000 kWh er det produktet Espot som blir brukt. Gjelder ikke næringskunder.

  Produktet webspot betinger efaktura eller epostfaktura. Efaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke har opprettet efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre andre strømavtaler

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 måneder

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Trygg innkjøpspris

Strøm til innkjøpspris og prisvarsling på SMS.

This is a short intro.
Bestill Les mer

Espot

Strøm til innkjøpspris

This is a short intro.
Bestill Les mer