Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 16.03.2021 er 49,7 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.