Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 17.06.2020 er 19,9 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.