Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 16.09.2019 er 42,7 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.