Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 15.04.2019 er 46 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.