Vi vil heim

Strøm uten påslag. En av landets beste strømavtale.

Dette koster Vi vil heim

 • Innkjøpspris uten påslag første året.
 • Etter 1 år går du over til produktet ESPOT.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Som samarbeidspartner "Vi vil heim" ønsker vi å tilby medlemmer en rimelig strømavtale.

   

  "Vi vil heim" selges til innkjøpspris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura.
  I tillegg tilkommer lovpålagte elsertifikat som for 2017 er på 3,4 øre/kWh ( 4,25 øre/kWh med moms).

  Avtalen løper 1 år eller til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Avtalen gjelder for privatpersoner.

  Produktet "Vi vil heim" betinger eFaktura eller epostfaktura. eFaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke har opprettet efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura. "Vi vil heim" har samme vilkår som produktet ESPOT.

  Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for moms.

 • El-sertifikat

  Prisen er eksklusiv kostnad ved lovpålagt elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)