Variabel kraft Sør-Norge

Pris følger markedsutviklingen

Dette koster Variabel kraft Sør-Norge

  • Sør-Norge: 260 øre/kWh.
  • Prisen gjelder prisområdene NO1, NO2 og NO5.

Avtaledetaljer

  • Produktdetaljer

    Prisen endrer seg i takt med markedssvingningene, omtrent som flytende bankrente. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. Variabel kraft kan endres med 14 dagers varsel. Varsling vil bli gjort på epost og www.helgelandkraft.no. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

  • El-sertifikat

    Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

     

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

Helgelendingen Spot

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 1 år Nord-Norge

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år Nord-Norge

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft Nord-Norge

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Trygg innkjøpspris

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

100% fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100% fornybar strøm!

This is a short intro.
Bestill Les mer

Webstrøm Nord-Norge

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Espot

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Webspot

Spotprisavtale som følger timeprisen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Solavtale

En solavtale er for deg som er plusskunde, og produserer din egen strøm

This is a short intro.
Bestill Les mer