Prisendring

Variabel kraft justeres.

Variabel kraft justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr.18.11.2019 er 55,7 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.