Prisendring

Variabel kraft justeres.

Variabel kraft justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr.16.03.21 er 49,7 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.