Prisendring

Variabel kraft justeres.

Variabel kraft justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr.15.04.2019 er 52,0 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.