Utgåtte Strømavtaler

Strømavtale

Pris pr. kWh

Pris pr. mnd

Helgelendingen Spot 5 øre/kWh  48,75 kr/mnd
Trygg Innkjøpspris 5 øre/kWh 61,25 kr/mnd
Webstrøm 561 øre/kWh  
Variabel Kraft Sør

561 øre/kWh. Pris fom. 16 desember 2022 412,5 øre/kWh.

 
 Fastpris 1 år Fra 31,6 øre/kWh til 52,9 øre/kWh i perioden 1 januar 2022 til 26 september 2022  36,25 kr/ mnd
100% Fornybar Strøm Pris oktober 2022 var 29,9 øre/kWh 48,75kr/mnd
Variabel Kraft Nord-Norge Pris fom 1 januar 2023 var 98,5 øre/kWh u/mva.  
VM-Spot Timepris + 0,9 øre/kWh 39 kr/mnd

Alle priser er inkl. mva.