Avtaledetaljer

  • Produktdetaljer

    Produktet er utgått og kan ikke lengre bestilles.

    Trygg Innkjøpspris selges til timepris + påslag. Strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av forbrukt timeverdier og områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag. Vi garanterer samme påslag i 12 måneder fra avtaleinngåelsen.
    Avtalen betinger bruk av efaktura eller epostfaktura. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- u/mva eller kr.43,75 m/mva

  • El-sertifikat

    Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer