Trygg innkjøpspris

Strøm til timepris

Dette koster Trygg innkjøpspris

 • Nord-Norge: Timepris + 4,0 øre/kWh og 49,-/mnd
 • Sør-Norge: Timepris + 5,0 øre/kWh og 61,25/mnd
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Trygg Innkjøpspris selges til timepris + påslag. Strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av forbrukt timeverdier og områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag.
  Avtalen betinger bruk av efaktura eller epostfaktura. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- pr. faktura.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 måneder

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

100 % fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100 % fornybar strøm!

This is a short intro.
Bestill Les mer

Espot

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer