Helgelendingen Spot

Betal det samme for strømmen som vi kjøper den for.

Dette koster Helgelendingen Spot

 • Nord-Norge: Innkjøpspris + 4,4 øre /kWh og kr.39,-/mnd
 • Sør-Norge: Innkjøpspris + 5,5 øre/kWh og kr.48,75,-/mnd
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Helgelendingen selges til innkjøpspris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.

  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Gjelder forbruk opp til 50.000 kWh, ved forbruk over 50.000 kWh faktureres innkjøpspris + 5,7 øre/kWh i påslag.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)