Avtaledetaljer

  • Produktdetaljer

    Produktet er utgått og kan ikke lengre bestilles!

    Helgelendingen selges til timepris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av forbrukt timeverdier og områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag. Vi garanterer samme påslag i 12 måneder fra avtaleinngåelsen.

    Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Gjelder forbruk opp til 50.000 kWh, ved forbruk over 50.000 kWh faktureres innkjøpspris + 5,7 øre/kWh i påslag.

  • El-sertifikat

    Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)