Fastpris 3 måneder

For deg som ønsker en forutsigbar pris

Dette koster Fastpris 3 måneder

 • Nord-Norge: 21,9 øre/kWh og kr.29,-/mnd
 • Sør-Norge: 27,3 øre/kWh og kr.36,25/mnd
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Fastpris gir deg samme pris i hele kontraktperioden.

  Fastprisavtaler er bindende i avtaleperioden og følger kunden ved flytting. Dersom avtalen om Fastpris sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Helgeland Krafts direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum på kr 500,- eks.mva. til administrasjon.
  Fastavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden. Dersom det ikke tegnes ny avtale, vil kunden automatisk gå over på kraftproduktet variabel kraft hos Helgeland Kraft.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Trygg innkjøpspris

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

100 % fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100 % fornybar strøm!

This is a short intro.
Bestill Les mer

Espot

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer