Espot

Strøm til timepris

Dette koster Espot

 • Nord-Norge: Timepris + 5,6 øre/kWh.
 • Sør-Norge: Timepris + 7,0 øre/kWh
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Espot selges til timepris + påslag. Strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av forbrukt timeverdier og områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt påslag. Vi garanterer samme påslag i 12 måneder fra avtaleinngåelsen.

  Produktet Espot betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- u/mva eller kr.43,75 m/mva. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. 

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

Helgelendingen Spot

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 1 år Nord-Norge

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år Nord-Norge

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft Nord-Norge

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Trygg innkjøpspris

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

100% fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100% fornybar strøm!

This is a short intro.
Bestill Les mer

Webstrøm Nord-Norge

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Webspot

Spotprisavtale som følger timeprisen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Solavtale

En solavtale er for deg som er plusskunde, og produserer din egen strøm

This is a short intro.
Bestill Les mer