Sponz Mobil

Like bra - Like billig. Bare mer penger til ditt lag.
4
00 kroner per abonnement første år, deretter 200 kroner årlig til ditt lag.

– Som en aktiv verdiskaper på Helgeland ønsker vi å bidra til å øke inntjeningen til lag og foreninger gjennom SPONZ mobil. Mobilabonnementet er like bra og like billig som det de største mobilaktørene i Norge kan tilby, men vi ønsker å flytte penger fra lommene til de store mobilselskapene, og til lokale lag og foreninger

Behov for penger

Helgeland Kraft støtter årlig en betydelig andel av lag og foreninger på Helgeland. Men vi ser at behovet for penger er økende, og dette konseptet kan være med å øke inntektene til lagene. De aller fleste har mobil i dag og ved å velge Sponz mobil går en andel direkte til det laget man ønsker å støtte.

Hvis et fotballag ønsker å samle inn penger for å dra på Norway cup, så kan dette være et bidrag til å finansiere turen for laget på lik linje med andre dugnader. Dette kan bli en god inntektskilde for lagene som får mange Sponz-ambassadører for sitt lag. Når du selger et mobilabonnement til for eksempel ei tante, får laget ditt 400 kr det første året, og deretter 200 kr årlig så lenge vedkommende har et aktivt mobilabonnement. 

Organisering

Laget trenger ikke å registrere seg, alle som står i frivillighetsregisteret kan velges som mottakere av støtten. Sponz mobil trenger ikke å organiseres som en dugnad da alle bidrar på egne vegne på lik linje med Grasrotandelen. Støtten fra Sponz mobil vil overføres automatisk to ganger i året.

Vil du støtte laget i ditt hjerte?

  • Skift abonnement til Sponz mobil.
  • Velg ditt lag, laget må stå i frivillighetsregisteret
  • Det trengs ingen felles organisering, alle kan gå inn å endre sitt eget mobilabonnement og velge mottaker for midlene.
  • Laget/ forening trenger ikke å organisere en dugnad, men kan oppfordre medlemmer og familie/ venner til å bytte til Sponz mobil for å støtte ditt lag.
  • Alle organisasjoner i frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Sponz mobil har:

  • Full telenordekning
  • Data rollover
  • Ingen binding
  • Fri tale/sms

Vibeke Lund, daglig leder i Sponz Mobil sier dette «Sponz har en enkel forretningside. Vi tilbyr mobilabonnementene med Telenor-dekning og akkurat de sammen tjenestene og lave prisene som alle andre. Men vi ønsker også å dele en betydelig del av overskuddet med breddeidretten. Når du overfører abonnementet ditt til Sponz, peker du samtidig på et lag som skal få støtte. For hvert abonnement overføres det 400 kroner første året, og deretter 200 kroner løpende hvert år i etterkant. Hvis hele familien kaster seg på, kan man støtte fotballaget til junior med en ganske hyggelig sum, som et godt supplement til andre dugnader."

Se priser og abonnement på Sponz.no