LEVERAND├śRINFORMASJON

Helgeland Kraft AS
844011342

Postboks 702
8654
kundesenteret@helgelandkraft.no

PRODUKTPRISER

productName productType productDescription certifiedReneweable appliesToSmartMeter agreementTime fixedPriceTime priceFromDate startupFee monthlyFee addonPrice elCertificatePrice kwPriceLastMonthNO kwPriceLastMonthRegionNO1 kwPriceLastMonthRegionNO2 kwPriceLastMonthRegionNO3 kwPriceLastMonthRegionNO4 kwPriceLastMonthRegionNO5 kwPriceIntroductionNO kwPriceIntroductionRegionNO1 kwPriceIntroductionRegionNO2 kwPriceIntroductionRegionNO3 kwPriceIntroductionRegionNO4 kwPriceIntroductionRegionNO5 introductionPeriod kwPriceNO kwPriceRegionNO1 kwPriceRegionNO2 kwPriceRegionNO3 kwPriceRegionNO4 kwPriceRegionNO5 productArea maxkwYear kwPriceExcessUsage kwPriceExcessUsageLastMonth packagedOrBundledProduct packagedOrBundledProductEstimatedValue applicableToNewCustomers paymentType feeType feeAvtalegiro feeEfaktura feeEmail feeMail vatIncluded memberships otherConditions otherConditionsNotMet termsFixedOneYear willNotifyDirectly orderUrl
Webspot Spotpris Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nordpool Spot. True 1,9 1,9 50000 4,3 SANN 35 NEI Gebyr for manglende elektronisk faktura. Ved forventet årligforbuk på større enn 50000 kWh er det produktet Espot som blir brukt. Manglende elektronisk faktura gir ett gebyr på 35 kroner Ja https://www.helgelandkraft.no?productId=12114
Helgelendingen Innkjøpspris Innkjøpspris + 3,4 øre/kWh og kr39,- per måned i fastbeløp. Gjelder for alle privatkunder, og næringskunder med forbruk inntil 50.000 kWh/år. True 39 3,4 3,4 SANN NEI JA https://www.helgelandkraft.no?productId=54
Fastpris 1 år Fastpris Du binder prisen for et visst tidsrom, og betaler det samme uansett markedsutviklingen, omtrent som fastrente. Med denne avtalen vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen i hele avtaleperioden. Fastpris kan inngås for 1 ,2 eller 3 år. Fastpris er bindende, og kan ikke sies opp i avtaleperioden. True 12 12 29 33,4 SANN NEI Kunden avslutter avtalen før bindingen løper ut Kan bli etterfakturert for perioden som gjenstår SANN SANN https://www.helgelandkraft.no?productId=141
Fast pris 3 år Fastpris Du binder prisen for et visst tidsrom, og betaler det samme uansett markedsutviklingen, omtrent som fastrente. Med denne avtalen vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen i hele avtaleperioden. Fastpris kan inngås for 1 ,2 eller 3 år. Fastpris er bindende, og kan ikke sies opp i avtaleperioden. True 36 36 29 48,5 NEI Kunden avslutter avtalen før bindingen løper ut Kan bli etterfakturert for perioden som gjenstår SANN SANN https://www.helgelandkraft.no?productId=1503
Fastpris 3 måneder Fastpris Du binder prisen for et visst tidsrom, og betaler det samme uansett markedsutviklingen, omtrent som fastrente. Med denne avtalen vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen i hele avtaleperioden. Fastpris kan inngås for 1 ,2 eller 3 år. Fastpris er bindende, og kan ikke sies opp i avtaleperioden. True 3 3 29 35,9 NEI Kunden avslutter avtalen før bindingen løper ut Kan bli etterfakturert for perioden som gjenstår SANN SANN https://www.helgelandkraft.no?productId=1502
Variabel kraft Annen prismodell Prisen endrer seg i takt med markedssvingningene, omtrent som flytende bankrente. Prisen kan endres flere ganger i året med 7 dagers varsel. True 01.11.2017 39,9 41,9 SANN NEI https://www.helgelandkraft.no?productId=1185
Trygg innkjøpspris Spotpris Innkjøpspris + 3,4 øre/kWh og kr.49,- per måned. True 49 3,4 3,2 SANN 35 NEI Gebyr for manglende elektronisk faktura. Manglende elektronisk faktura gir ett gebyr på 35 kroner https://www.helgelandkraft.no?productId=1177
Trygg innkjøpspris Spotpris Innkjøpspris + 3,4 øre/kWh og kr.49,- per måned. True 49 3,4 3,2 SANN 35 NEI Gebyr for manglende elektronisk faktura. Manglende elektronisk faktura gir ett gebyr på 35 kroner https://www.helgelandkraft.no?productId=4708
Webstrøm Variabel pris Er en standard variabel strømprisavtale. Prisen endrer seg i takt med markedssvingningene, omtrent som flytende bankrente. Prisen vurderes fortløpende og kan endres med 14 dagers varsel. True 01.11.2017 34,5 35,9 SANN 35 NEI Gebyr for manglende elektronisk faktura Manglende elektronisk faktura gir ett gebyr på 35 kroner https://www.helgelandkraft.no?productId=1172
ESPOT Innkjøpspris Innkjøpspris + 4,9 øre/kWh. Gjelder for alle privatkunder, og forutsettes at efaktura tegnes med din bank. Ved manglende e-faktura vil det tilkomme et fakturagebyr på kr.35,-. True 4,9 3,4 SANN 35 NEI Gebyr ved manglende e-faktura Tillegg på 35 kroner pr faktura Ja https://www.helgelandkraft.no?productId=144
Webspot Spotpris Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nordpool Spot. True 1,9 1,9 50000 4,3 SANN 35 NEI Gebyr for manglende elektronisk faktura. Ved forventet årligforbuk på større enn 50000 kWh er det produktet Espot som blir brukt. Manglende elektronisk faktura gir ett gebyr på 35 kroner Ja https://www.helgelandkraft.no?productId=69