Gjennomfakturering

Fra 2 til 1 strømregning

Fra 2 til 1 strømregning

Til nå har du fått en faktura fra Helgeland Kraft på ditt strømforbruk og en fra din lokale netteier på nettleien.

For å gjøre det enklere for kundene har myndighetene bestemt at begge disse kostnadene skal samles på en og samme faktura. Det er strømleverandørene som skal stå for faktureringen til kundene.

Du slipper dermed å få en egen faktura på nettleie. Det du betaler i nettleie går til din netteier, og det du betaler i strøm går til Helgeland Kraft. Du betaler altså bare én faktura i stedet for to. Ordningen kalles for gjennomfakturering.

 

 Hvordan utføres gjennomfakturering rent praktisk?

Ved gjennomfakturering sender nettselskapet din nettleiefaktura elektronisk til oss. Vi sender deg deretter en felles faktura for strøm og nettleie. Du vil derfor ikke motta egen nettleiefaktura fra nettselskapet.
På din nye faktura vil det tydelig komme fram hva som er strømforbruk og hva som er nettleie.
Du skal fortsatt lese av strømmen til din lokale netteier. Har du fått automatisk måler slipper du dette.

Grunnlaget for nettleiefakturaen finner du både på Min Side hos oss og på tilsvarende side hos ditt nettselskap.

 

Vi har avtale om gjennomfakturering med disse nettselskapene

  • Nordlandsnett
  • Linea(Tidligere Helgeland Kraft Nett)

Hva må du gjøre ?

Du trenger ikke foreta deg noen ting! Vi har gjort avtale med din netteier, slik at de sender nettleiefaktura til oss.