Nytt om appen!

Er du strømkunde hos Helgeland Kraft kan du laste ned vår strømapp. Du får nå pris- og effektoversikt i appen. 

Har du allerede lastet ned appen? Husk å oppdatere denne dersom telefonen din ikke gjør det automatisk.

Prisoversikt

Denne viser spotprisen time for time påfølgende dag, uten påslag og avgifter. Prisene for neste dag blir tilgjengelig kl 19:00. Prisene gjelder for område Nord-Norge, og er de samme for privatpersoner og for bedrifter.

Dersom du har en avtale om markedspris / innkjøpspris og strømmåleren din er ny (automatisk måler), så koster forbruket du har i en time det som prisen i markedet er den timen, pluss et påslag og elsertifikatavgift. Hvis du har et forbruk på 10 kWh mellom kl 11:00 og 12:00, så blir denne ganget med spotprisen den samme timen, f.eks 30 øre/kWh. Du har da betalt 3 kr for forbruket ditt den timen. 

Du kan sette inn en grenseverdi dersom du ønsker det, da kan du følge med på om prisene går over den verdien du har valgt. 

Dersom du ønsker å spare på strømutgiftene kan du passe på forbruket ditt i perioder hvor prisene er høye.

Effektoversikt

Dersom din bedrift har en tariff på nettleia som heter "stor næring" eller "høyspent uttak", betaler dere for effektene som registreres fra måleren. Det vil si at den høyeste effekten målt over én time i løpet av måneden blir brukt for å regne ut prisen på effektleddet på nettleia.  Ved å passe på effektene kan du gjøre tiltak i din bedrift som får ned effekttoppene, og dermed reduserer strømkostnadene.

For privatpersoner er dette kun ment som et styringsverktøy. Ved å redusere effekttoppene reduserer du også forbruket ditt, noe som gjør at du sparer penger. I dag er det ingen effektprising på nettleia for privatpersoner. 

Ny måler?

Har du fått ny måler så vil det kunne ta litt tid før alle timeverdiene blir tilgjengelig i appen. Har du data under UKE og DAG så skal alt være i orden. Hvis du da har hull i dataene så ønsker vi at du gir oss en tilbakemelding ved å sende inn skjemaet under. 

Har du problemer med appen?