Du har valgt

Bestill 100 % fornybar strøm

Endre avtale
Avtalen inkluderer 100 % fornybar strøm fra våre kraftverk på Helgeland.
Fastbeløp kr.39,-/mnd eller kr.49,- med moms.

Avtale mellom kunde og Helgeland Kraft
Leveringsvilkår:

Forholdet mellom kunde og Helgeland Kraft reguleres av Energi Norges Standard avtale for levering av elektrisk kraft. Ved motstrid mellom avtalebestemmelsene, gjelder Helgeland Krafts leveringsvilkår foran standard avtale, og nyere foran eldre.

Helgeland Kraft tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde fra ved flytting. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.  Helgeland Kraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og vil kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det.

Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Helgeland Kraft gis anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden benytter seg av angreretten, må kunden betale for levert strøm fram til leveransen blir avsluttet.

Strømleveransen fra Helgeland Kraft starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.

Helgeland Kraft har intet økonomisk ansvar dersom en kunde bryter en bindende avtale med en annen leverandør.

Helgeland Kraft fakturerer husholdningskunder månedlig etterskuddsvis etter reelt, eller stipulert forbruk der hvor avlesning ikke er tilgjengelig. Ved evt. nye avgifter og pålegg, vil kraftprisen endres tilsvarende. Dette gjelder også ved eventuelle grønne sertifikater, samt ved rasjoneringer.

Ved bestilling gir kunden Helgeland Kraft fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger fra nettselskapet for å gjennomføre leverandørbytte. Samt å iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Helgeland Kraft gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Helgeland Kraft som leverandør på den nye adressen.

Dersom Helgeland Kraft har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Helgeland Kraft. Kunden gir Helgeland Kraft fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

Ved inngåelse av strømavtale med Helgeland Kraft godkjenner du at det sendes tilbud og annen informasjon fra Helgeland Kraft og våre samarbeidspartnere. Informasjon vedrørende ditt kundeforhold og/eller din strømavtale vil sendes selv om du har reservert deg mot eventuelle nyhetsbrev. Ved inngåelse av strømavtalen godkjennes det at Helgeland Kraft kan benytte oppgitt kontaktinformasjon, telefonnumre og e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks. prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Enkelte produkter kan under kampanjeperioder ha bindingstid. Ved brudd på bindingstid kan kanselleringskostnader påløpe.

Betingelser for våre strømavtaler:

Fastprisavtaler

Fastprisavtaler er bindende i avtaleperioden og følger kunden ved flytting. Dersom avtalen om Fastpris sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Helgeland Krafts direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter standardavtalen pluss ett administrasjonsgebyr på kr 500,- eks.mva. Fastavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden. Dersom det ikke tegnes ny avtale, vil kunden automatisk gå over på kraftproduktet variabel kraft hos Helgeland Kraft.

Espot

Espot selges til innkjøpspris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.  Produktet Espot betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke oppretter efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr.35,- eks.mva. pr. faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.  

Helgelendingen

Helgelendingen selges til innkjøpspris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser på Nordpoolspot. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Gjelder forbruk opp til 50.000 kWh, ved forbruk over 50.000 kWh faktureres innkjøpspris + påslag.  

Variabel kraft

Prisen på variabel kraft kan endres med 14 dagers varsel. Varsling vil bli gjort på www.strømpris.no og www.helgelandkraft.no. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

webSTRØM

Er en standard variabel strømprisavtale. Prisen endres med 14 dagers varsel. Varsling vil bli gjort på www.strømpris.no, og på www.helgelandkraft.no. Produktet webSTRØM betinger efaktura eller epostfaktura. Efaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke har opprettet efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura.  

Trygg innkjøpspris

Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nordpool Spot. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Avtalen betinger bruk av efaktura eller epostfaktura. Kunder som ikke oppretter dette vil få et tillegg på kr. 35,- på hver faktura.

Webspot

Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nordpool Spot. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved estimert årsforbruk pr anlegget på over 50.000 kWh, flyttes avtalen til produktet Espot. Gjelder ikke næringskunder. Produktet webspot betinger efaktura eller epostfaktura. Efaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke har opprettet efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura.

 Alle priser er eks. mva.                                                                                               19.05.2017

 

 

 

 

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 angreskjema). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt.

Det er kun du som kunde som kan angre avtalen - en annen strømleverandør kan ikke gjøre dette for deg. Du må alltid gi beskjed direkte til oss om angringen.

Angrerettskjema  - åpnes i nytt vindu

logo

Feil:
  • {{error}}
  • {{step}}
Du må velge om du er ny eller eksisterende kunde
Du må angi Telefonnummer.
Ugyldig Telefonnummer.
Du må angi Organisasjonsnummer.
Ugyldig Organisasjonsnummer.
Du må angi E-postadresse.
Ugyldig E-postadresse.

Kontroller informasjon

Ditt telefonnummer er reservert mot nummervisning. Fyll ut feltene manuelt.

Du må angi Telefonnummer.
Ugyldig Telefonnummer.
Du må angi Organisasjonsnummer.
Ugyldig Organisasjonsnummer.
Du må angi Fornavn.
Ugyldig Fornavn.
Du må angi Etternavn.
Ugyldig Etternavn.
Du må angi Bedriftsnavn.
Ugyldig Bedriftsnavn.
Du må angi Kontaktsperson.
Ugyldig Kontaktsperson.
DDMMÅÅÅÅ
Du må angi Fødselsdato.
Ugyldig Fødselsdato.
Du må angi Adresse.
Ugyldig Adresse.
Du må angi Postnummer.
Ugyldig Postnummer.
Du må angi Sted.
Ugyldig Sted.
Du må angi E-postadresse.
Ugyldig E-postadresse.
X.XX kWh
Du må angi Antatt forbruk / år.
Ugyldig Antatt forbruk / år.

Adressen du bestiller strøm til

{{nubixResult.Addresses[0].PostalNumber}} {{nubixResult.Addresses[0].City}} Målernr. {{nubixResult.MeterNumber}}
Du må angi Adresse.
Ugyldig Adresse.
Du må angi Postnummer.
Ugyldig Postnummer.
Du må angi Sted.
Ugyldig Sted.

Strømavlesning

Du må angi Målernummer.
Ugyldig Målernummer.
Du må angi Avlesning.
Ugyldig Avlesning.
DDMMÅÅÅÅ
Du må angi Dato avlest.
Ugyldig Dato avlest.

Fakturaadresse

Du må angi Adresse.
Ugyldig Adresse.
Du må angi Postnummer.
Ugyldig Postnummer.
Du må angi Sted.
Ugyldig Sted.
Du må godta vilkårene

Ordrebekreftelse

Din bestilling er motatt. Full bekreftelse er sendt til {{orderForm.submittedOrder.Customer.Email}}

  • Referansenr. {{orderForm.submittedOrder.Id}}
  • {{orderForm.submittedOrder.InstallationAddresses[0].Street}}
  • {{orderForm.submittedOrder.InstallationAddresses[0].ZipCode}}, {{orderForm.submittedOrder.InstallationAddresses[0].City}}
  • Målernummer: {{orderForm.submittedOrder.MeterNumber}}
Tilbake til startsiden