Prissvingninger

Derfor svinger prisen voldsomt i disse dager.

Vi har i lang tid nytt godt av sprengfulle vannmagasiner og mye vind som har bidratt til rekordlave spotpriser i sommer her nord. Den siste tiden har det vært lite nedbør og lite vind, noe som medvirker til en plutselig økning i strømprisen. 

I Sør-Norge og Europa ellers er det en veldig anstrengt energisituasjon som har ført til rekordhøye strømpriser. Selv om strømmarkedet henger sammen og priser vanligvis er like i markedene har vi, på grunn av lav overføringskapasitet på linjenettet, samt mye nedbør og vind, hatt unormalt lave priser. På fagspråket sier man at vi har hatt "innestengt strøm" i vårt prisområde (NO4). 

Vi har kunnet tilby fastpris frem til forrige uke, men på grunn av markedsmessige forhold har vi midlertidig måtte stanse salget av slike avtaler. Våre krafthandlere jobber kontinuerlig med å sikre fastpriser frem i tid, og vi vil tilby fastprisavtaler så snart det er mulig. 

Det er en risiko for at vi kan oppleve svingninger i spotprisen gjennom vinteren da spotprisen er svært avhengig av vær og vind.