Halvårsrapport om utviklingen i strømmarkedet

Finvær til besvær

Kraftprisene i Norge har hatt en stigende trend gjennom første halvår i 2018. Vinteren var preget av tørt og kaldt vær i nord og snøsmeltingen ga ikke så mye vann i vannmagasinene som forventet.

Det tørre været fører til at den hydrologiske balansen fortsetter å svekkes, og våre analyser sier at vi ligger på ca 21 TWh i minus, sammenlignet med et normalår. De siste værprognosene viser imidlertid at det skal komme inn mer nedbør utover i juli og at det er mindre sannsynlig med en hetebølge over Europa.

Spotprisen for juni ble 42,8 øre/kWh for Nord-Norge (Tromsø i grafen under), og man må tilbake til 2011 for å finne en like høy snittpris for denne måneden. Gjennomsnittlig spotpris har så lang i 2018 vært på 37,2 øre/kWh. Norden vil være avhengig av mye nedbør fremover for at vi skal få lave priser til vinteren.

Bilde: Utdrag av priser for 2018 for Oslo og Tromsø (Nord-Norge), kilde NordPoolSpot

Fastprisene har hatt en stigende trend så langt i år. Råvareprisen på kull, olje, gass og CO2 har styrket seg, som igjen påvirker kraftprisene fram i tid. Analyser viser at prisene fortsatt skal stige de neste 5 årene.

Det neste året vil vi se innfasing av mye ny vindkraft i Norden, samtidig som et av verdens største kjernekraftverk skal stå ferdig bygget i Finland fra neste år.

Slik kraftmarkedet fungerer i dag, har både nedbør og temperatur stor påvirkning både på vår selvforsyning og på strømprisen. I årene fremover vil avhengigheten av været øke. Med vekslende vær vil strømprisen variere, og Norden vil stadig oftere gå fra overskudd til underskudd. Den samme trenden ser vi i Europa, så utveksling av kraft med Europa vil kunne forsterke disse svingningene ytterligere.

Har dere spørsmål om kraftpriser og kraftavtaler, så ta gjerne kontakt med oss.

Av Lars-Andreas Østvik, leder for bedriftssalg