Markedsrapport fra strømmarkedet

Varm og tørr sommer har preget strømprisen

Oppdatert: 12.08.19

Denne sommeren har vi sett flere hetebølger både i Europa og Norden. Det har i tillegg vært tørt i Norge, noe som har gjort at vannkraftprodusentene har stanset deler av produksjonen for å spare vann til vinteren.

Varm sommer betyr økt strømforbruk i Europa og dermed økt etterspørsel etter kull og gass. Dette fører igjen til økte utslipp av CO2 på grunn av kullkraftproduksjon, og prisene på disse utslippskvotene har steget til rekordnivåer. Dette gjør at strømprisen i Europa blir høyere, og det påvirker også prisen i Norge. 

Men etter en tørr juli har vi nå fått et væromslag her i Norden. Det har kommet dobbelt så mye nedbør som normalt de siste to ukene, og prognosene fremover viser fortsatt godt med nedbør. Dette gjør at den hydrologiske balansen (vann i magasinene, grunnvann, og snø) har bedret seg veldig og ligger nå nesten på normalen.

Spotprisen i juli ble 33,2 øre/kWh, og i dag ligger den på ca 37 øre/kWh. Hvis vi får så mye nedbør som forventet i varslene, og høsten forøvrig blir våt så vil spotprisen mest sannsynlig svekke seg.

Fastpriser

Fastprisavtalene blir i større grad påvirket av råvarepriser og internasjonale konjunkturer. Vi ser at det er stor spenning i finansmiljøene på hvordan en eventuell handelskrig vil slå ut. Hvis uroen fortsetter ute i verden, vil råvarene svekke seg og strømprisen vil falle.

Vi tror at markedet vil holde seg relativt stabilt på nivåene vi har i dag, men at markedet raskt kan endre seg hvis vi får noen store internasjonale hendelser.

Ta kontakt for eksakte fastpriser for din bedrift.

Vi har et nøytralt syn på markedet for tiden.


Grafen viser spotprisen pr uke sitste år. Prisen til høyre oppgis i kr/MWh.
Kilde: Nord Pool Spot