Markedsrapport fra strømmarkedet

Nedbørsrekorder og Koronavirus gir tidenes laveste strømpriser

Oppdatert: 01.04.2020

Vinteren i år har vært spesiell på mage måter. Vi har hatt en vinter med ekstremt mye nedbør, samtidig som det har vært mildt og vindfullt. Når vi fikk et lunefullt koronavirus på toppen av dette, så har det medført at vi har fått tidenes laveste vinterpriser på strøm

Spotprisen har kollapset og var i mars måned 10,1 øre/kWh i snitt, og fallet har fortsatt i mars. Sist uke (uke 13) var spotprisen så lav som 7,3 øre/kWh i snitt. Forventningene videre er at spotprisen vil holde seg lavt i hvert fall fram til høsten.

Terminpriser

Strømprisene for perioden framover (terminprisene) har også falt mye den siste tiden. Det er god magasinfylling hos vannkraftprodusentene, samtidig som at det ligger veldig mye snø i fjellet som skal smelte gjennom vårene. Råvareprisene på olj, gass, CO2 og kull har svekket seg mye på bakgrunn av forventninger om lavere kraftforbruk framover. Nedstigning av industrien og bedrifter i hele Europa gjør at det forventes et kraftig reduksjon i strømforbruket. Dermed faller prisene på råvarene som igjen fører til fall i strømprisene.


Slik vi ser strømmarkedet i dag, så vil 2020 være et år vi kan få de laveste strømprisene vi har sett siden liberaliseringen av strømmarkedet på 90- tallet. Vi kan få priser under 10 øre/kWh fram til høsten og en snittpris over året på +/- 15 øre/kWh. Mye av utvikling videre vil være avhengig av hvor lenge tiltakene mot Koronaviruset vil vare.


Vi har et nøytralt syn på markedet for tiden, men vil komme med nye markedsoppdateringen hvis det kommer store endringer i markedet

Vi ser at mange bedrifter vil få store utfordringer framover, med nedstigning av næringslivet i både inn og ut land. Vi vil hjelpe til med det vi kan og kontakt oss gjerne hvis dere har spørsmål om strømavtaler og fakturaer. 

Ta kontakt

Ønsker du tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Lilliann Sørensen
Bedriftsrådgiver
979 61 728