Kjøp Sparepakken og få mer fokus på strømforbruket

Har bedriften unødvendig forbruk av strøm? Vi gir deg verktøyene du trenger for å få kontroll på strømutgiftene. 

NB! Sparepakken vil bli tilgjengelig for kjøp i løpet av mars 2017. 

Få varsling fra oss når prisene eller forbruket blir høyt. Sparepakken inneholder:

Full kontroll på ditt kundeforhold med vår APP

Last ned vår App til Iphone eller Android via AppStore eller GooglePlay. I appen får du full oversikt over ditt kundeforhold og du kan enkelt endre strømprodukt dersom du ønsker å bytte mellom fastpris og spotpris. Har du profilmålte anlegg kan du enkelt lese av strømmåleren i appen. Appen heter Helgeland Kraft.

Effekt- og prisvarsling 

Dersom din bedrift har en nettleietariff som definerer bedriften som stor næring, eller dere har høyspentuttak, betaler dere effektledd på nettleia. På fakturaen blir dere belastet for den høyeste effekten i løpet av en time den gjeldende måneden. Det kan derfor være økonomisk lønnsomt å holde øye med effektene slik at disse ikke blir for høye. I appen kan du enkelt sette en valgt grense for dine effekter. Når effektene overstiger valgt verdi vil du motta en SMS fra oss. 

Dersom du har automatiske målere og en spotprisavtale, betaler du for forbruket ditt hver time, til prisen som er satt i markedet den gjeldende timen. Dersom din bedrift har høyt forbruk i timer på dagen hvor timesprisene kan være høye, kan det være lønnsomt å følge med på spotprisene. I appen kan du enkelt sette en valgt grenseverdi, og du mottar SMS fra oss dersom timespriser overstiger den valgte grensen det neste døgnet. Les mer om strømmarkedet her.  

ENØK-rådgivning

Du får tilgang til 1 time rådgivning hvert år. Vi kan hjelpe deg med å se på dine strømutgifter og finne ut hvor du har potensiale til å spare kostnader. Vi gir deg også informasjon om ulike støtteprogram fra Enova dersom din bedrift ønsker å gjøre tiltak for å gjøre bygninger og drift mer energieffektivt. 

Markedsrapporter

Vi holder deg oppdatert på markedet, og sender deg en kort rapport ca 6 ganger i året, eller ved store endringer i markedet. Rapporten består av analyser av strømmarkedet og eventuelle anbefalninger og tilbud på fastprisavtaler. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om sparepakken.

Bestill Sparepakken

Vilkår

Sparepakken gir kunden tilgang til pris- og effektvarsling i Helgeland Kraft sin mobilapplikasjon. Helgeland Kraft tar forbehold om tekniske problemer som kan føre til at kunden ikke får varsel, selv om verdiene har oversteget valgt grenseverdi. Pakken inneholder også inntil 1 time ENØK-rådgivning hvert år ved henvendelse. Produktet løper til det sies opp, med en måneds varsel.