Markedsrapport Oktober 22

Vinter nærmer seg med stormskritt – hvordan er utsiktene for strømprisene?

Oppdatert: 17.10.22

Det siste året har vært preget av store prisforskjeller i Norge, med rekordhøye strømpriser i Sør og rekordlave strømpriser i Nord.

Med krigen i Uraina som bakteppe, har Europa opplevd en energikrise etter at Russland har stengt leveringen av gass. Det har medført rekordhøye gass og energipriser. Sør-Norge har stor utveklsing av kraft gjennom utenlandskablene og blir da i større grad påvirket av prisene på kontinentet.  I tillegg har værskillet gått ved Dovre og Sør-Norge har opplevd den tørrest perioden på 26 år. I midt- og Nord-Norge har situasjonen vært motsatt. De har hatt de siste 8 månedende opplevd den våteste perioden som er målt.

Dette har medført at Spotprisen i Nord-Norge har vært ca 15 øre/kWh i snitt så langt i 2022, men i Sør har den vært ca 2 kr/kWh

Periode Pris NO4 Nord-Norge NO1 Sør-Norge
Dagens spotpris 18,3 øre/kWh 146 øre/kWh
Uke 41 15,1 øre/kWh 173 øre/kWh
September måned 36,5 øre/kWh 358 øre/kWh
Spot 2022 16,2 øre/kWh 198 øre/kWh

Prisen er oppgitt i snitt time for time eksklusiv, forbruksprofil, el-sertifikat og påslag pr. 17. oktober

Et lite lyspunkt er at magasinfyllingen er på tur opp i Norge og spesielt i Sør har det kommet mye nedbør den siste uken. Sammen med fallendede gasspriser har dette har medført at både spotprisen og framtidsprisene er på tur nedover.  

Med vinteren i anmarsj, så venter vi spent på den videre utviklingen i Spotprisen. Det vil bli en vinter med store svigninger og veldig styrt av vær og vind framover. 

Ønsker din bedrift en gjennonmgang på din strømavtale, så ta kontakt med våre bedriftsrådgivere.

Helgeland Kraft Strøm

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937