Vil dere bli sponset av Helgeland Kraft?

Helgeland Kraft inngår hvert år samarbeidsavtaler med lag og foreninger.

Hvert år i november inviterer vi lag og foreninger til å søke om samarbeidsmidler for året som kommer. Dette annonseres både i lokale medier, på våre egne sosiale plattformer, samt her på hjemmesiden vår. De som ønsker å samarbeide med oss om positive tiltak for kommende år inviteres til å søke.

De siste årene har vi hatt samarbeid med omlag 250 organisasjoner i våre eierkommuner. I 2021 fordelte vi over 3 millioner kroner.
Dette ga en snittutbetaling på 15 000,- på hver samarbeidspartner.

Fristen for å søke om samarbeidsmidler for neste år er 1. desember 2021. 

Helgeland Kraft er en aktiv verdiskaper på Helgeland. Med Hjerte for Helgeland støtter vi opp om lokale tiltak som bidrar til trivsel og aktivitet. Vi ønsker å ha en likebehandling av de som søker og forholder oss derfor til en søknadsfrist som er 1. desember. Vi fordeler midlene likt i regionen basert på kommunenes eierandel i Helgeland Kraft.

Søknader sendes oss elektronisk gjennom å benytte dette søknadsskjemaet (søknadsskjemaet åpnes i nytt nettleservindu).

Hvem blir prioritert?

Frivillige tiltak for barn og unge og da spesielt innen idrett, kultur og friluftsliv. Søkerne må være lokalisert i våre eierkommuner, og tiltak som over tid kommer mange til gode prioriteres. Det gjøres også en utskiftning av mottakere fra år til år, slik at vi når ut til så mange som mulig i løpet av en periode.

Hva støtter vi ikke?

Politiske partier og religiøse grupperinger. Vi gir heller ikke støtte til det som vi oppfatter er et offentlig ansvar.

Behandlingstid

Etter fristen den 1. desember jobber en arbeidsgruppe med fordeling av midlene. Svar på søknaden sendes ut i løpet av januar. Alle som får positive svar på søknaden sin må returnere kontrakten signert.

Kontaktperson for sponsormidler, annonsestøtte og gavepremier er Jonas Vatshaug Ottermo.