Usikker is

Med påsken rett rundt hjørnet er det på tide å minne folk om faren ved usikker is på regulerte vann. 

Selv om det kan være fristende å gå på ski eller skøyter på et vakkert, islagt vann, er det viktig å være oppmerksom på at isen kan være farlig tynn og skjør.

 

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn på andre vann. Dette gjelder spesielt omkring vannintak og utløp fra overføringstunneler. Isen svekkes og blir utrygg i langt større områder enn i uregulerte vann i sund og elveos på grunn av økt strømhastighet som følge av at man tapper ut vann. Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig på bratte partier.

Heldigvis er det noen forholdsregler du kan ta for å sikre at du er trygg på isen. Først og fremst bør du alltid sjekke isens tykkelse før du går ut på den. Isen bør være minst 10 cm tykk for å støtte en voksen person. Hvis isen er tynnere enn dette, kan det være farlig å bevege seg på den.

Du har kanskje hørt om www.varsom.no, varslingstjenesten for snøskredfare? En lignende side finnes for islagte vann, og den kan være til god hjelp for å vise hvilke områder man bør unngå.

 

Her på www.iskart.no kan man se felt merket med rødt der det er tynnere is, ofte der det finnes strømmende vann under isen.


Men selv om iskart.no gir deg verdifull informasjon om isforholdene, er det viktig å huske at ingen is er 100% trygg. Vær alltid oppmerksom på skiftende værforhold, og sørg for å ha med deg nødvendig sikkerhetsutstyr som ispigger, tau og redningsvest.


Det står stort sett opplysningsskilt ved alle våre regulerte vann, og det jobbes stadig for å få enda bedre merking. I tillegg er kartene på iskart.no et godt hjelpemiddel.


Så neste gang du vurderer å ta en tur på isen, sjekk ut iskart.no og vær alltid forsiktig og trygg. God påske fra oss i Helgeland Kraft.