Ny strømmåler på hytta krever nye vaner

Nå har nesten samtlige av hytteeierne på Helgeland deltatt i det digitale løftet og fått installert nye, digitale strømmålere. Dette er bra, både for Helgeland Kraft og for hytteeierne. Nå som jobben er gjort, er det viktig å endre på én gammel vane.

Mange hytteeiere har for vane å koble ut strømmen når de reiser fra hytta. Dersom du er en av dem, er det viktig at du nå endrer fremgangsmåte.

Dersom du skal stenge av strømmen ved avreise, må du bruke den oransje knappen istedenfor å skru ut hovedsikringen. På denne måten kan vi fortsatt sikre at alt er som det skal være med strømforsyningen til hytta di.

Alvorlige feil oppdages tidligere

Når du bruker bryteren til å stenge av strømmen i stedet for hovedsikringen, gir du oss mulighet til å fange opp eventuelle feil og skader. Både skader som følge av uvær og alvorlige jordfeil kan nå avdekkes mye tidligere enn hva som var mulig med de gamle strømmålerne. I ytterste konsekvens kan de nye strømmålerne være faktoren som gjør at vi klarer å forhindre brannutvikling.

Du betaler for nøyaktig det du bruker

Din nye vane vil også være økonomisk lønnsom. I tillegg til at strømregningen vil være mer korrekt, på den måten at du betaler kWh-prisen som er gjeldende på tidspunkt for forbruk, vil du på sikt også få automatisk kompensasjon ved strømbrudd.

Lar oss reparere feil og skader umiddelbart

Når du bruker den oransje knappen til å skru av strømforsyningen gir du oss altså mulighet til å fange opp både mer og mindre alvorlige feil tidligere. I praksis betyr dette at våre reparatører kan fikse eventuelle brudd og feil umiddelbart. Sannsynligheten for at du kommer til ei hytte uten strømforsyning sent en fredagskveld, minker med andre ord betraktelig.


Bilde av måler, med knapp for å stenge strømmen

PS! Ved utførelse av elektrisk arbeid, er det fortsatt utkobling av de aktuelle sikringene som gjelder.

Har du ikke fått byttet måler? Ring oss på 75 10 00 33 eller send oss en epost.