Finn din strømavtale

Hos Helgeland Kraft kan man velge den strømavtalen som passer deg. Vi hjelper deg å velge den som er mest gunstig for deg og ditt behov.


Her er en liten oversikt som kan hjelpe deg å velge den strømavtalen som passer deg best.

Fastpris betyr at du binder prisen i det tidsrommet avtalen gjelder for.

Fastpris

Dette er avtalen for deg som vil ha en forutsigbar pris i hele kontraktsperioden. Du betaler det samme hver måned uansett hvilke priser som er i markedet. Regningen varierer bare ut fra hvor mye strøm du har brukt den måneden. Avtalen er bindende ved flytting og opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden. Dersom det ikke tegnes ny avtale vil kunden automatisk gå over på kraftproduktet Variabel kraft hos Helgeland Kraft. Du kan velge mellom ulike lengder på avtalen, 3 måneder, 1 år og 3 år. For oppdaterte priser, se vår hjemmeside.


Spotpris og innkjøpspris følger alle svingninger i markedet, omtrent som flytende bankrente. Spotprisen settes av strømmarkedet sin kraftbørs Nord Pool Spot hver eneste time. 

Alle strømselskap i Norge må kjøpe inn strømmen til samme pris på strømbørsen. Forskjellen på strømproduktene fra selskap til selskap er påslaget som kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Helgeland Kraft har tre ulike innkjøpsavtaler.


Variabel kraft
Dette er avtalen som følger prisutviklingen som endrer seg i takt med markedssvingningene, nesten som flytende bankrente. Prisen settes med 3 ukers varsel, så den vil ikke variere like mye som en spotprisavtale. Denne avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan si opp avtalen med 14 dagers varsel.


Trygg innkjøpspris
Denne avtalen gir deg strøm til innkjøpspris. Med denne avtalen kan du enkelt kombinere spotpris og fastpris. Det betyr at du kan velge spotpris når strømprisene er lave og bytte til fastpris hvis strømprisen blir høy mot vinteren.


E-spot
Dette er avtalen som gir deg strøm til innkjøpspris pluss et påslag. Strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av Nordpools spotmarked.

Alle husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

– Enkelte telefonselgere oppgir en strømpris du betaler, uten å vite hvilken avtale du har. Det er bare kunden og Helgeland Kraft som sitter på denne informasjonen, sier bedriftsrådgiver ved Helgeland Kraft Strøm, Lillian Sørensen. 


For mer informasjon om de ulike strømavtalene, se
www.helgelandkraft.no