Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 15.12.2017 er 41,7 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.