Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 09.07.2018 er 49,7 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.