Prisendring

Webstrøm justeres

Webstrøm justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr. 01.10.2017 er 34,5 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.