Uvær på Helgeland

Det er totalt 2391 husstander som for øyeblikket er uten strøm. Vi har mannskap ute for å få ordnet feilene så fort som mulig.

Klokken 10:00 har vi utfall følgende steder på Helgeland:
Tosbotn
Lande - Barstad
Olsvik
Leirosen-Toven
Hatten - Drevjamoen
Drevvatnet - Luktvatn - Elsfjord
Bjørn-Kjerringvik
Svenningdal - Fiplingdal - Majavatn
Susendalen
Korgen - Bryggfjeldal - Rabliås
Strandjord - Polarsirkelsenteret
Åga - Dalselv
Langfjell - Kalvvatnet
Leirskardalen
Brennmo - Valamo
Korgen - Korgfjelltunellen - Luktvatnet
Bjørn - Kjerringvik
Holandsvika - Korgfjellet 
Kjærstad - Nedre Svenningdal
Krutå - Krutådal - Nordnes
Dagsvik - Søttarn


Vi minner om at det kan være flere områder uten strøm som ikke står på lista.

Vi vil heim

Strøm uten påslag. En av landets beste strømavtale.

Dette koster Vi vil heim

 • Innkjøpspris uten påslag første året.
 • Etter 1 år går du over til produktet ESPOT.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Som samarbeidspartner "Vi vil heim" ønsker vi å tilby medlemmer en rimelig strømavtale.

   

  "Vi vil heim" selges til innkjøpspris, hvor strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av veide områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura.
  I tillegg tilkommer lovpålagte elsertifikat som for 2017 er på 3,4 øre/kWh ( 4,25 øre/kWh med moms).

  Avtalen løper 1 år eller til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Avtalen gjelder for privatpersoner.

  Produktet "Vi vil heim" betinger eFaktura eller epostfaktura. eFaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke har opprettet efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura. "Vi vil heim" har samme vilkår som produktet ESPOT.

  Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for moms.

 • El-sertifikat

  Prisen er eksklusiv kostnad ved lovpålagt elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)