Prisendring

Variabel kraft justeres.

Variabel kraft justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr.07.03.2018 er 49,70 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.