Prisendring

Variabel kraft justeres.

Variabel kraft justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr.22.10.2018 er 65,0 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.