Prisendring

Variabel kraft justeres.

Variabel kraft justeres på grunn av endringer av priser i kraftmarkedet.
Pris pr.01.10.2017 er 39,90 øre/kWh.

Prisene er oppgitt uten mva.